top of page
grafikk nettside-18.png
grafikk nettside-31.png
Om prosjektet

ET NYTT URBANT BOMILJØ

Et nytt urbant bomiljø planlegges i Svankevigå. Badedammen og nærområdet er nå blitt en del av sentrum, definert i ny sentrumsplan, som ble vedtatt i bystyret i 2019. Dette gir nye rammer og forutsetninger for utviklingen av området. Nå pågår reguleringsprosess for utviklingen av tomten

 

Området  har en lang historikk helt tilbake til slutten av 1800-tallet. De seneste årene har et kreativt, unikt og variert miljø vokst frem i Stavanger øst og området rundt tomten består blant annet av eldre enebolig bebyggelse, gamle fabrikklokaler, større industri og kontorbygg. Nå ønsker vi å tilføre et nytt urbant bomiljø og ønsker å involvere nærområdet i utviklingen.

HVOR ER VI PLANPROSESSEN?

tidslinjer_svankevigå_copy-01.png
Artboard 30.png

HVA SKJER NÅ?

Under ser du en oversikt over hvilke medvirkningsaktiviteter som er blitt gjennomført og hvilke som planlegges. Følg med på siden for å holde deg oppdatert!

tidslinjer_svankevigå_copy-02.png

Dokumenter

Medvirknig
bottom of page