ET NYTT URBANT BOMILJØ

Et nytt urbant bomiljø planlegges i Svankevigå. Badedammen og nærområdet er nå blitt en del av sentrum, definert i ny sentrumsplan, som ble vedtatt i bystyret i 2019. Dette gir nye rammer og forutsetninger for utviklingen av området. Det startes derfor opp en helt ny reguleringsprosess for utvikling av tomten.

 

Området  har en lang historikk helt tilbake til slutten av 1800-tallet. De seneste årene har et kreativt, unikt og variert miljø vokst frem i Stavanger øst og området rundt tomten består blant annet av eldre enebolig bebyggelse, gamle fabrikklokaler, større industri og kontorbygg. Nå ønsker vi å tilføre et nytt urbant bomiljø og ønsker å involvere nærområdet i utviklingen.

HVOR ER VI PLANPROSESSEN?

HVA SKJER NÅ?

Under ser du en oversikt over hvilke medvirkningsaktiviteter som er blitt gjennomført og hvilke som planlegges. Følg med på siden for å holde deg oppdatert!

Referat

Delta!

Vi planlegger å sette opp en kreativ hjemmeoppgave, samme oppgave som workshopdeltakerne fikk jobbe med. Oppgaven passer for alle aldre. Mer informasjon kommer!

Dokumenter

 

MEDVIRK SVANKEVIGÅ er utarbeidet av LÉVA URBAN DESIGN

på vegne av  Svankevigå AS (OBOS nye hjem og Nordr Eiendom)

Har du spørsmål vedrørende medvirkningsprosessen?

Ta kontakt med LÉVA urban design- klikk her.