LOGO-02.png
 

ET NYTT URBANT BOMILJØ

Et nytt urbant bomiljø planlegges i Svankevigå. Badedammen og nærområdet er nå blitt en del av sentrum, definert i ny sentrumsplan, som ble vedtatt i bystyret i 2019. Dette gir nye rammer og forutsetninger for utviklingen av området. Det startes derfor opp en helt ny reguleringsprosess for utvikling av tomten.

 

Området  har en lang historikk helt tilbake til slutten av 1800-tallet. De seneste årene har et kreativt, unikt og variert miljø vokst frem i Stavanger øst og området rundt tomten består blant annet av eldre enebolig bebyggelse, gamle fabrikklokaler, større industri og kontorbygg. Nå ønsker vi å tilføre et nytt urbant bomiljø og ønsker å involvere nærområdet i utviklingen.

HVOR ER VI PLANPROSESSEN?

Artboard 6.png
Artboard 30.png

HVA SKJER NÅ?

Under ser du en oversikt over hvilke medvirkningsaktiviteter som er blitt gjennomført og hvilke som planlegges. Følg med på siden for å holde deg oppdatert!

grafikk nettside-26.png

Dokumenter