IMG-6931_edited_edited.jpg
grafikk hjemmews-44.png
Gi dine innspill gjennom en kreativ hjemmeoppgave! 

Som en oppfølging på medvirkningen inviterer vi nå alle interesserte til å gjennomføre en hjemmeoppgave for å gi sine innspill til prosjektet.  Hjemmeoppgaven er basert på samme opplegg som ble gjennomført på en digital workshop i midten av april og går ut på å skape et fremtidsbilde/visjonsbilde for Svankevigå!
På denne siden finner du informasjon om oppgaven og hvor du kan hente pakken. Her finner du også informasjon om siste status i prosjektet og en videosnutt fra arkitektenes 3D modell. 
 

Rundtur i 3D modellen

Som en del av den digitale wokshopen som ble avholdt fikk deltakerne en status i prosjektet og en rundtur i 3Dmodellen sammen med arkitektene. Videoen under summerer opp den samme informasjonen som ble formidlet i møtet!
Artboard%2034_edited.png
Arkitektens kommentarer til presentasjonen og spørsmål i møtet

Dato: 27.04.21

 
  • Gjennom medvirkningen og gjennom innkomne merknader i forbindelse med oppstartsvarsel har det kommet mange ønsker om å tilrettelegge for barnefamilier. Vi har diskutert ulike typer boliger for å legge til rette for at barnefamilier kan etablere seg. Vi har blant annet fått plass til townhouses i prosjektet.

  • Det finnes mange spennende farger og materialer i Badedammen-området. Det er jobbet med et konsept hvor fargene kan være med å skape liv i gatebildet i stedet for å lage lange og monotone fasader.

  • ​​ Siden vi ikke er avhengig av å benytte takene som uteoppholdsareal, kan det tenkes at takene kan være grønne. Takene er synlige fra bybrua, så det sees også på hvordan prosjektet oppleves herifra. 

  • Gjennom sentrumsplanen og reguleringsplaner er det tenkt mange nye grøntarealer fra Vindmøllebakken, Mølleneset og videre mot østre bydel. Gjennom konseptet i reguleringsplanen er det ønskelig å danne en visuell og fysisk forbindelse fra Badedammen og mot disse nye arealene. Kanskje den blå promenade kan forlenges lenger mot øst?

  • Det er foreløpig planlagt parkering under bebyggelsen. Det jobbes videre med løsninger her.

Hvor kan jeg hente pakken?

Pakken kan hentes i en merket postkasse plassert like ved DAMP Badstuflåte, på prosjektområdet. 
Er det tomt for pakker så send oss en mail!
Frist for å levere oppgave er 10.mai!
Trykk på bildet for å forstørre

Eksempel på hvordan en utfylt hjemmeoppgave kan se ut. Oppgaven leveres ved å ta bilde og sende til oss på mail (mer info i pakken).

I pakken finner du: 

- Fire forskjellige innleveringsark å velge mellom som viser perspektiver fra 3D modellen

- Et notatark

- Oppgaveark

- Introduksjon - viktige temaer fra medvirkning

- Ark med foto fra området, referansebilder og figurer til å bruke i oppgaven

Du trenger: 

- Saks og lim

- Skrivesaker

- Evt. flere blader/aviser til å klippe ut bilder

  •  Punkthusstrategien var et resultat av en «omvendt» tilnærming til området enn det som var regulert i gjeldende reguleringsplan. I stedet for bebyggelse som hadde en forside og bakside med svalganger, ble det valgt et konsept med punkthus. Punkthusene har som fordel at det ikke blir noe forside og bakside på bebyggelsen. I tillegg gir det gode boliger siden det blir tilgang til dagslys og sol fra to sider. Vårt håp er at gode boliger gir fornøyde beboere, godt bomiljø og et godt nabolag. En annen fordel med punkthusene er at det frigir mye plass til uteoppholdsareal på bakkenivå. Kravene til uteoppholdsareal i de overordnede planene er strenge. Vi har lagt vekt på at kravene til uteoppholdsareal blir løst på bakkeplan.

  • Har ikke jobbet/detaljert med bygulvet enda, men ønsker skape det grønt og levende, og offentlig tilgjengelig mot sjøen. Gjennom medvirkningsprosessen ønsker vi å avdekke hva det er behov for og hva som ønskes i området.

  • Etter skissene som ble vist i planinitiativet har det vært dialog med spesialrådgiver innenfor havnivåstigning. Det har blitt annet avdekket at det er forventet en noe lavere havnivåstigning enn det som var forventet da gjeldende reguleringsplan ble vedtatt. Dette har gjort at det forhåpentligvis blir enklere å få til aktive førsteetasjer ned mot gatenivå enn tidligere antatt.