Om prosjektet

Planområdet befinner seg i østre bydel i Stavanger, et område med en lang historikk. Området

begynte å bli bebygd på slutten av 1800-tallet og området rundt består av eldre enebolig bebyggelse, leilighetskomplekser, gamle fabrikklokaler, større industri/kontorbygg. Innenfor planområdet finnes det to eldre næringsbygg. Det gamle Rimi-bygget er i leid ut til Imir Scenekunst som driver med kulturproduksjon, mens det andre gamle verkstedsbygget er leid ut til foreningen Dokken som består av en gruppe sosiale entreprenører. I Dokken finnes det blant annet et sykkelverksted og et treverksted. På kaien er det nylig etablert en flytende badstu som leies ut. Det er intensjoner om å se på hvordan dette miljøet kan bli værende i nærområdet enten integrert i det nye prosjektet som utvikles eller gjennom eventuelle nye lokasjoner.

 

Illustrasjonene er hentet fra planinitiativet som nylig ble sendt inn i forbindelsen med varsling av planoppstart. Illustrasjonene viser at man ønsker å skape en ny forbindelse mellom Badedammen og Vindmøllebakken, og videre opp til grøntarealene i østre bydel. Den åpne bebyggelsen vurderes til å være mer inviterende, med mer visuell kontakt mellom Badedammen park og sjøfronten, enn den lukkede strukturen som ligger i gjeldende reguleringsplan.

 

På dette stadiet er det usikkert hvilke funksjoner som kan tilrettelegges for i 1. etasjene, da det også er tekniske utfordringer knyttet til flom som må avklares. Dette er ellers også noe vi ønsker å utforske videre gjennom en åpen og inkluderende medvirkningsprosess i løpet av reguleringsprosessen. Det er ønskelig å få til en arkitektur som spiller på historikken i området samt karakteren som er i området i dag.

Har du spørsmål angående planinitiativet og planarbeidet? 

 

Ansvarlig for reguleringsarbeidet

Pål Dannevig

STAV Arkitekter

kontakt: paal@stavark.no 

Kontaktpunkt hos forslagsstiller

Markus Stenholt

Obos Nye Hjem

kontakt: markus.stensholt@obos.no